ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80€
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Κατά την υποβολή της παραγγελίας, ο Χρήστης υποχρεούται να δηλώσει την διεύθυνση αποστολής των πωλουμένων προϊόντων («διεύθυνση παράδοσης»). Τα πωλούμενα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση παράδοσης, συνοδευόμενα από το εκάστοτε αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης και του δελτίου αποστολής. Οι παραδόσεις θα γίνονται επί αποδείξει, με υπογραφή του παραλήπτη επί των σχετικών εγγράφων. Η “MARBLELLOUS”είναι υποχρεωμένη να εκδώσει απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο. Εάν ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου, οφείλει να το δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Για την παράδοση των προϊόντων η «MARBLELLOUS» δικαιούται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών, ανάλογα την υποδεικνυόμενη από τον Χρήστη διεύθυνση παράδοσης, με τις συνήθεις κατά περίπτωση προθεσμίας παράδοσης που τηρούν οι εταιρείες ταχυμεταφορών. Συμφωνείται ότι η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει: α) Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση, β) Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλως εμποδίων στην πρόσβαση προς της διεύθυνση αποστολής, γ) Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

Όλα τα αντικείμενα της "MARBLELLOUS" είναι χειροποίητα και θεωρούνται μοναδικά. Η "MARBLELLOUS" δε διατηρεί μεγάλο stock μιας και τα αντικείμενά θεωρούνται custom made.Σε κάθε καταχώρηση, αναγράφεται ο προσεγγιστικός χρόνος προετοιμασίας. Από εκεί και έπειτα ο χρόνος παραλαβής ορίζεται από τη μεταφορική εταιρεία. Εάν χρειάζεστε ακριβή ημερομηνία αποστολής ή παραλαβής επικοινωνήστε με το κατάστημα. Σε περιόδους αυξημένης ζήτησης (περίοδος χριστουγέννων, πάσχα και καλοκαιρινοί μήνες) ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις. Τον Αύγουστο η εταιρεία υπολειτουργεί, συστήνεται να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. 

2. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ι. Το e-shop έχει διαμορφωθεί ώστε ο Χρήστης να μπορεί να καταλήγει στην επιλογή των πωλουμένων προϊόντων. Παρέχεται ωστόσο στο Χρήστη δικαίωμα να επιστρέψει ή να αλλάξει το προϊόν που αγόρασε εύκολα και γρήγορα υπό τους ακόλουθους όρους:

1. Η αίτηση επιστροφής πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας.

2. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.

ΙΙ. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει τα πωληθέντα προϊόντα, ο Χρήστης καλείται να ενημερώσει τη «MARBLELLOUS» εντός 3 ημερών από τη στιγμή της παραλαβής. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση), υπό τους παραπάνω 2 όρους. Για την επιστροφή προϊόντων, ο Χρήστης πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην «MARBLELLOUS» στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω «MARBLELLOUS» εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν του πληρωθέντος τιμήματος. Καμία επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή, εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη. Το δικαίωμα επιστροφής εκτείνεται στο σύνολο της παραγγελίας και δεν δύναται να εκτελεστεί για μέρος αυτής (π.χ τμήμα του προϊόντος). Για κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται, ο Χρήστης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου της αρχικής αγοράς.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τα πωληθέντα προϊόντα, ο Χρήστης καλείται να ενημερώσει τη «MARBLELLOUS» εντός 3 ημερών από τη στιγμή της παραλαβής. Για την αλλαγή προϊόντων, ο Χρήστης πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην «MARBLELLOUS» στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω «MARBLELLOUS» εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του. Για κάθε προϊόν το οποίο αλλάζεται, ο Χρήστης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου της αρχικής αγοράς.

Αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές για προϊόντα που κατασκευάστηκαν από την «MARBLELLOUS» κατόπιν ειδικής παραγγελίας του Χρήστη.

Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο Χρήστης υποχρεούται να προκαταβάλλει στην «MARBLELLOUS» την διαφορά του οφειλομένου τιμήματος πώλησης. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η «MARBLELLOUS» υποχρεούται να δημιουργήσει πιστωτικό λογαριασμό επ’ ονόματι του Χρήστη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα κατωτέρω, τον οποίο ο Χρήστης θα δικαιούται να εξαργυρώσει σε επόμενη αγορά του εντός τεσσάρων (4) μηνών.

IV. Η διαδικασία επιστροφών ή αλλαγών είναι η ακόλουθη:

O Χρήστης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην «MARBLELLOUS» στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω «MARBLELLOUS» ή καλώντας στο 2291090779, ζητώντας την αλλαγή ή την επιστροφή του προϊόντος.

Ο Χρήστης συσκευάζει το προϊόν σε ένα κουτί (ή σε περισσότερα, ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων) ώστε να είναι ασφαλές κατά την αποστολή και τοποθετεί στη συσκευασία αντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου της αρχικής αγοράς.

Ο Χρήστης αποστέλλει το δέμα μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών από το οποίο παρέλαβε την παραγγελία, στη διεύθυνσή: Μάρμαρα Π.Πνευματικός, 34ο χλμ Αθηνών Σουνίου, Αγία Μαρίνα Κορωπίου, 19400, Αθήνα.

Τα μόνα έξοδα που επιβαρύνουν το Χρήστη είναι αυτά της συσκευασίας και αποστολής τα οποία δεν επιστρέφονται.

Εάν η επιστροφή είναι απαραίτητη, λόγω υπαιτιότητας της «MARBLELLOUS» η εταιρεία αναλαμβάνει στο ακέραιο το κόστος επιστροφής και αποστολής του σωστού προϊόντος.

V. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η «MARBLELLOUS» δικαιούται να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα και συνεπώς διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή ή την αλλαγή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

VI. H επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος σε περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησης του Χρήστη υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις (αρ. ΙΙ του παρόντος), θα πραγματοποιείται με πίστωση του σχετικού ποσού στον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της παραγγελίας εντός τριάντα (30) ημερών.

VII. Η «MARBLELLOUS» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγή ή μεταβολών στην πολιτική επιστροφών ή αλλαγών χωρίς προειδοποίηση των Χρηστών. Οι αλλαγές στην πολιτική επιστροφών ή αλλαγών δεν θα εφαρμόζονται στις εκκρεμείς παραγγελίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επιστροφών ή αλλαγών ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 2291090779 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.marblellous.com ή να αποστέλλει e-mail στη διεύθυνση:

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; OfflajnSearchThemeCache has a deprecated constructor in /home/marblellous/public_html/modules/mod_universal_ajaxlivesearch/classes/cache.class.php on line 24

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; OfflajnAJAXSearchHelper has a deprecated constructor in /home/marblellous/public_html/modules/mod_universal_ajaxlivesearch/helper/Helper.class.php on line 18
Γραφτείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας