ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80€
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ιστοσελίδα www.marblellous.com (στο εξής: «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την επιχείρηση MARBLELLOUS- Πνευματικού Τριανταφυλλιά του Παντελή, Εμπόριο μέσω διαδικτύου διακοσμητικών αντικειμένων (στο εξής: «MARBLELLOUS») που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, έχει την έδρα της στη Βάρκιζα Αττικής, Φλέμινγκ αρ. 2, στην Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και τη λιανική πώληση των προϊόντων της «MARBLELLOUS» στους Χρήστες της Ιστοσελίδας.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή του κάτωθι όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Η «MARBLELLOUS» δύναται να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση και άνευ ευθύνης.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, θα υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία ως προς τη χρήση του δικτυακού τόπου και αντικαθιστούν οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία ή εκπροσώπηση σε σχέση με την «MARBLELLOUS» και τον Χρήστη.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Η «MARBLELLOUS» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από Επισκέπτες/Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

3. ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ως «πρόσωπο» ορίζεται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και, εφόσον προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ένωση προσώπων που έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά δεν είναι νομικό πρόσωπο.

Ως Επισκέπτης της Ιστοσελίδας ορίζεται οποιοσδήποτε χρήστης του Διαδικτύου επισκεφτεί τον διαδικτυακό τόπο «MARBLELLOUS»χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια εγγραφής στο e-shop ή καταχώρηση οποιασδήποτε παραγγελίας.

Ως Χρήστης της Ιστοσελίδας, ορίζεται:
Α) Κάθε πρόσωπο που εγγράφεται και/ή καταχωρεί οποιαδήποτε παραγγελία στο e-shop
Β) Κάθε πρόσωπο που καταχωρεί οποιαδήποτε παραγγελία στο e-shop χωρίς εγγραφή με την διαδικασία του “guest check-out”.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων της «MARBLELLOUS» με ανεξάρτητη πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, διάθεσης και παράδοσης των προϊόντων της “MARBLELLOUS”.

Ο Επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφίες και τις τιμές των προϊόντων της «MARBLELLOUS».

Ο Χρήστης έχει πλέον των προαναφερομένων, τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο e-shop, είτε με την διαδικασία της εγγραφής είτε με την διαδικασία του “guest check out” χωρίς υποχρεωτική εγγραφή.

Ο Χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί επιλέγει την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ». Ο Χρήστης εγγράφεται μόνο μια φορά δηλώνοντας ένα επιλεγόμενο Όνομα Χρήστη (username) και ένα μυστικό Κωδικό Πελάτη (password).

Ο Χρήστης είτε έχει εγγραφεί με Όνομα Χρήστη (Username) και Κωδικό (password) είτε επιθυμεί να καταχωρίσει παραγγελία με τη διαδικασία του “guest check out”, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Να δει τα περιεχόμενα του «ΚΑΛΑΘΙΟΥ ΑΓΟΡΩΝ» του. Ο Χρήστης μπορεί να αγοράσει προϊόντα, να αλλάξει το είδος ή την ποσότητά τους στην εκάστοτε παραγγελία του.
  • Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει σύμφωνα με τις μεθόδους πληρωμής που παρέχει το e-shop.
  • Ο Χρήστης που έχει εγγραφεί με Όνομα Χρήστη (Username) και Κωδικό (password) έχει επίσης τη δυνατότητα: Να τροποποιήσει τα Στοιχεία του Λογαριασμού του όπως αυτά παρατίθεται λεπτομερώς παρακάτω.
  • Να δει το ιστορικό των παραγγελιών του.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η «MARBLELLOUS» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την υπηρεσία ή να τη διακόψει προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση,οποτεδήποτε και άνευ ευθύνης της. Σε κάθε περίπτωση που ο Χρήστης κάνει χρήση των υπηρεσιών του e-shop, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους στο παρόν αναγραφόμενους όρους χρήσης και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα «MARBLELLOUS» δεν φέρει ευθύνη απέναντί του για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας. Όλες οι παραγγελίες που έχουν ήδη καταχωρηθεί προ οποιασδήποτε προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της υπηρεσίας, θα εκτελούνται κανονικά.

6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Α. Στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή νέου Χρήστη

Κατά την εγγραφή στο e-shop, ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής: Τίτλος, Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail) Όνομα ή Επωνυμία εταιρίας, Διεύθυνση, Ταχυδρομικό Κώδικα, Πόλη, Χώρα, Περιοχή, Τηλέφωνο Οικίας, Κινητό Τηλέφωνο, Στοιχεία για την πληρωμή και εκτέλεση της παραγγελίας. Τα ίδια στοιχεία ζητούνται και κατά την διαδικασία του “guest check out”, που αφορούν την καταχώριση παραγγελίας χωρίς εγγραφή του Χρήστη.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το e-shop και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Χρήστη. Η «MARBLELLOUS» χρησιμοποιεί τις ανωτέρω πληροφορίες προκειμένου να εκτελέσει και διεκπεραιώσει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος (i) την παράδοση της παραγγελίας στη διεύθυνση παράδοσης, (ii) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του Χρήστη, (iii) την παρουσίαση νέων προϊόντων που προσφέρονται από την «MARBLELLOUS» (iv) την αποστολή ειδικών προσφορών της «MARBLELLOUS»

Β. Χρήση των στοιχείων του χρήστη από το e-shop
H δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων περιορίζεται μόνο στους Χρήστες που:
1. έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο e-shop και
2. έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του e-shop.

H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη ώστε να υποστηρίζονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές τους μέσω της Ιστοσελίδας, δηλαδή να αποστέλλονται τα προϊόντα της “MARBLELLOUS” που έχουν αγορασθεί και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.τ.λ.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η «MARBLELLOUS» δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι Χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα με τη διαδικασία της εγγραφής τους, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας.

Οι Χρήστες της ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στη «MARBLELLOUS». Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό την εξακρίβωση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου, τον προσδιορισμό των απαιτήσεων των Χρηστών για περισσότερα προϊόντα και την εξυπηρέτηση και διεκπεραίωση των συναλλαγών των Χρηστών με την «MARBLELLOUS».

Η εκ μέρους του Χρήστη υποβολή των προσωπικών του δεδομένων κατά την επίσκεψη ή χρήση του ιστότοπου, σημαίνει την αποδοχή και συναίνεση του Χρήστη περί της χρησιμοποίησης των προσωπικών του δεδομένων από την «MARBLELLOUS» και τους υπ’ αυτήν προστηθέντες.

Οι Χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Η «MARBLELLOUS» διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ή κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, εάν αυτό απαιτείται από το νόμο ή σε ένδειξη καλής πίστης, όταν μια τέτοια ενέργεια θεωρηθεί απαραίτητη για (α) τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου, (β) την προστασία των δικαιωμάτων και της ιδιοκτησίας της «MARBLELLOUS» (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις καταχώρησης ψευδούς ή ανακριβούς παραγγελίας, η μη (απο)πληρωμή της παραγγελίας κ.τ.λ.).

Για την αλλαγή των προσωπικών στοιχείων ή για να υποβληθεί αίτημα διαγραφής προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με την «MARBLELLOUS» μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση «MARBLELLOUS» ή τηλεφωνικώς στο «MARBLELLOUS»Η αλλαγή ή η διόρθωση των προσωπικών δεδομένων μπορεί να γίνει επίσης μέσω της σελίδας εγγραφής της «MARBLELLOUS».

8. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Ο Χρήστης ετοιμάζει την παραγγελία του προσθέτοντας τα προϊόντα που επιθυμεί να αγοράσει στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» του ακολουθώντας βήμα-βήμα την απλή διαδικασία που προβλέπει η Ιστοσελίδα.

Αφού κληθεί να επιβεβαιώσει την παραγγελία, τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και τη διεύθυνση αποστολής του τιμολογίου, καλείται να πληρώσει, επιλέγοντας έναν από τους ενδεικνυόμενους τρόπους πληρωμής.

Η «MARBLELLOUS» εγγυάται την από μέρους της διασφάλιση του απορρήτου των συναλλαγών.

Η «MARBLELLOUS» καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του e-shop, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της, θα είναι αδιάκοπες και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η «MARBLELLOUS» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους Επισκέπτες/Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η «MARBLELLOUS» δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Η «MARBLELLOUS» δεσμεύεται να παραδίδει τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της σε συσκευασία που ενδείκνυται για την ασφαλή μεταφορά τους.

Η «MARBLELLOUS» ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Κατά την υποβολή της παραγγελίας, ο Χρήστης υποχρεούται να δηλώσει την διεύθυνση αποστολής των πωλουμένων προϊόντων («διεύθυνση παράδοσης»). Τα πωλούμενα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση παράδοσης, συνοδευόμενα από το εκάστοτε αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης και του δελτίου αποστολής. Οι παραδόσεις θα γίνονται επί αποδείξει, με υπογραφή του παραλήπτη επί των σχετικών εγγράφων. Η “MARBLELLOUS”είναι υποχρεωμένη να εκδώσει απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο. Εάν ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου, οφείλει να το δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας.

Για την παράδοση των προϊόντων η «MARBLELLOUS» δικαιούται να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών, ανάλογα την υποδεικνυόμενη από τον Χρήστη διεύθυνση παράδοσης, με τις συνήθεις κατά περίπτωση προθεσμίας παράδοσης που τηρούν οι εταιρείες ταχυμεταφορών. Συμφωνείται ότι η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει: α) Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη εμπορική κίνηση, β) Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλως εμποδίων στην πρόσβαση προς της διεύθυνση αποστολής, γ) Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

10. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
Ι. Το e-shop έχει διαμορφωθεί ώστε ο Χρήστης να μπορεί να καταλήγει στην επιλογή των πωλουμένων προϊόντων. Παρέχεται ωστόσο στο Χρήστη δικαίωμα να επιστρέψει ή να αλλάξει το προϊόν που αγόρασε εύκολα και γρήγορα υπό τους ακόλουθους όρους:
1. Η αίτηση επιστροφής πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας.
2. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της (εργοστασιακή) κατάσταση.

ΙΙ. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να επιστρέψει τα πωληθέντα προϊόντα, ο Χρήστης καλείται να ενημερώσει τη «MARBLELLOUS» εντός 3 ημερών από τη στιγμή της παραλαβής. Σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση), υπό τους παραπάνω 2 όρους. Για την επιστροφή προϊόντων, ο Χρήστης πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην «MARBLELLOUS» στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω «MARBLELLOUS» εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν του πληρωθέντος τιμήματος. Καμία επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή, εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη. Το δικαίωμα επιστροφής εκτείνεται στο σύνολο της παραγγελίας και δεν δύναται να εκτελεστεί για μέρος αυτής (π.χ τμήμα του προϊόντος). Για κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται, ο Χρήστης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου της αρχικής αγοράς.

ΙΙΙ. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τα πωληθέντα προϊόντα, ο Χρήστης καλείται να ενημερώσει τη «MARBLELLOUS» εντός 3 ημερών από τη στιγμή της παραλαβής. Για την αλλαγή προϊόντων, ο Χρήστης πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην «MARBLELLOUS» στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω «MARBLELLOUS» εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος με άλλο προϊόν της επιλογής του. Για κάθε προϊόν το οποίο αλλάζεται, ο Χρήστης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου της αρχικής αγοράς.

Αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές για προϊόντα που κατασκευάστηκαν από την «MARBLELLOUS» κατόπιν ειδικής παραγγελίας του Χρήστη.

Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο Χρήστης υποχρεούται να προκαταβάλλει στην «MARBLELLOUS» την διαφορά του οφειλομένου τιμήματος πώλησης. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε η «MARBLELLOUS» υποχρεούται να δημιουργήσει πιστωτικό λογαριασμό επ’ ονόματι του Χρήστη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα κατωτέρω, τον οποίο ο Χρήστης θα δικαιούται να εξαργυρώσει σε επόμενη αγορά του εντός τεσσάρων (4) μηνών.

IV. Η διαδικασία επιστροφών ή αλλαγών είναι η ακόλουθη:
O Χρήστης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα/e-mail στην «MARBLELLOUS» στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω «MARBLELLOUS» ή καλώντας στο 2291090779, ζητώντας την αλλαγή ή την επιστροφή του προϊόντος.

Ο Χρήστης συσκευάζει το προϊόν σε ένα κουτί (ή σε περισσότερα, ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων) ώστε να είναι ασφαλές κατά την αποστολή και τοποθετεί στη συσκευασία αντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου της αρχικής αγοράς.

Ο Χρήστης αποστέλλει το δέμα μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών από το οποίο παρέλαβε την παραγγελία, στη διεύθυνσή: Μάρμαρα Π.Πνευματικός, 34ο χλμ Αθηνών Σουνίου, Αγία Μαρίνα Κορωπίου, 19400, Αθήνα.

Τα μόνα έξοδα που επιβαρύνουν το Χρήστη είναι αυτά της συσκευασίας και αποστολής τα οποία δεν επιστρέφονται.

Εάν η επιστροφή είναι απαραίτητη, λόγω υπαιτιότητας της «MARBLELLOUS» η εταιρεία αναλαμβάνει στο ακέραιο το κόστος επιστροφής και αποστολής του σωστού προϊόντος.

V. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η «MARBLELLOUS» δικαιούται να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα και συνεπώς διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή ή την αλλαγή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

VI. H επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος σε περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησης του Χρήστη υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις (αρ. ΙΙ του παρόντος), θα πραγματοποιείται με πίστωση του σχετικού ποσού στον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της παραγγελίας εντός τριάντα (30) ημερών.

VII. Η «MARBLELLOUS» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγή ή μεταβολών στην πολιτική επιστροφών ή αλλαγών χωρίς προειδοποίηση των Χρηστών. Οι αλλαγές στην πολιτική επιστροφών ή αλλαγών δεν θα εφαρμόζονται στις εκκρεμείς παραγγελίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επιστροφών ή αλλαγών ο Χρήστης μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 2291090779 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.marblellous.com ή να αποστέλλει e-mail στη διεύθυνση:  

11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα. Η «MARBLELLOUS» δεν ευθύνεται εάν, για οποιονδήποτε λόγο, η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση στην περίπτωση αποτυχίας συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για οποιουσδήποτε λόγους πέρα από τον έλεγχό της «MARBLELLOUS» και για λόγους ανωτέρας βίας.

12.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΗ:
Ο Επισκέπτης και Ο Χρήστης του e-shop έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

1. Να χρησιμοποιεί με σύννομο και πρόσφορο τρόπο την Ιστοσελίδα και να τηρεί τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτημένοι σε αυτή και/ή προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Να απέχει από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους (ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις Κανονισμών ή Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.)
2. Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
3. Να παρέχει αληθή, πλήρη και ορθά Στοιχεία Λογαριασμού κατά την εγγραφή του. Να ενημερώνει τα Στοιχεία Λογαριασμού του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, η «MARBLELLOUS» διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη.
4. Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το κωδικό πρόσβασής του (password) στις υπηρεσίες της «MARBLELLOUS». Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την «MARBLELLOUS» με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση , για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού του. Η «MARBLELLOUS» διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον Χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών. Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος κάθε συνόδου (session).
5. Να παρέχει ορθά και ακριβή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο e-shop.

13. CΟΟΚΙΕS
Η «MARBLELLOUS» χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας, για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της διαδικασίας εγγραφής. Ο Χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης (browser) που διαθέτει για να απορρίπτει τα cookies, εάν το επιθυμεί. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να απενεργοποιήσει τα cookies, ενδέχεται να υποβαθμιστεί η αλληλεπιδραστική δυνατότητα του ιστότοπου και να υπάρχει απώλεια στις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

14.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στη «MARBLELLOUS» ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της «MARBLELLOUS». Η «MARBLELLOUS» επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή προϊόντα που ενσωματώνουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

15. ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το μάρμαρο, ως κύριο υλικό των προϊόντων της «MARBLELLOUS» είναι ένα φυσικό υλικό που εξορύσσεται και τυγχάνει αρίστου και υψηλού επιπέδου επεξεργασίας σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης στον οικείο τομέα δραστηριότητας από την «MARBLELLOUS». Κατά περίπτωση, δύναται να παρουσιάζει ελαφρές διαφορές από τεμάχιο σε τεμάχιο ως προς τους χρωματισμούς, τις αποχρώσεις και τα μοτίβα, με αποτέλεσμα να υφίστανται διαφοροποιήσεις στο τελικό προϊόν πώλησης σε σχέση με τα δείγματα του φωτογραφικού υλικού. Η «MARBLELLOUS» εγγυάται ότι τυχόν τέτοια υπάρχουσα διαφοροποίηση δεν επηρεάζει ούτε ανάγεται στην ποιότητα επεξεργασίας, αλλά αποτελούν φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού. Η «MARBLELLOUS» δεν ευθύνεται για τις διαφορές αυτές, ούτε θεμελιώνεται εξ αυτών δικαίωμα υπαναχώρησης ή επιστροφής του προϊόντος από τον Χρήστη.

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την «MARBLELLOUS» που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; OfflajnSearchThemeCache has a deprecated constructor in /home/marblellous/public_html/modules/mod_universal_ajaxlivesearch/classes/cache.class.php on line 24

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; OfflajnAJAXSearchHelper has a deprecated constructor in /home/marblellous/public_html/modules/mod_universal_ajaxlivesearch/helper/Helper.class.php on line 18
Γραφτείτε στο newsletter μας για να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας